Centrum Rozwoju Twojego Potencjału – TOGO

Centrum nastawione jest na opiekę psychologiczną i psychoterapeutyczną dla dzieci i nastolatków.

Z konsultacji, diagnostyki oraz terapii indywidualnej i grupowej będą mogły skorzystać osoby uczące się do 21 roku życia oraz ich rodzice i opiekunowie prawni. Placówka zapewnia profesjonalną pomoc medyczną oraz szybki kontakt ze specjalistą. W ramach opieki ośrodek zapewnia usługi z zakresu konsultacji, diagnostyki oraz terapii indywidualnej i grupowej, obejmujące m.in. problemy kryzysu rozwoju dziecka, relacji rówieśniczych, niskiej samooceny, trudności wychowawczych, przemocy domowej, uzależnień, zaburzeń depresyjnych, emocjonalnych czy lękowych oraz trudności adaptacyjnych dzieci, wychowujących się w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Ośrodek oferuje również wsparcie dla nieletnich rodziców. (Cyt.)

Wizyty nie wymagają skierowania lekarskiego i są bezpłatne.

Umawianie konsultacji w TOGO odbywa się telefonicznie:

przychodnia przy al. Wyzwolenia 6,

 tel. 501 408 407 (zapisy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-19.00);

przychodnia przy ul. Przykoszarowej 16,

tel. 501 408 409 (zapisy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-19.00).

( cyt. )

Źródło: https://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/nowe-o-rodki-opieki-psychologicznej-dla-dzieci-i-m-odzie-y#

11. MAJA 2020 DOMINIKA WIŚNIEWSKA